Angka Arab 1-100

Angka-Arab-1-100

Artikel makalah tentang Angka-Arab-1-100 dan Artinya– Pembahasan lafal dan bilangan angka 1 sampai 100 tulisan Arab serta cara membacanya, sesuai ajaran agama islam.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum,,, Belajar Angka Arab 1-100 adalah sebuah bilangan yang sangat berguna karena harokat dan tulisan dapat di gunakan dalam kehupan sehari hari.

Langsung saja simak artikel kami di bawah ini…?

Apa Itu Angka Bahasa Arab

Bilangan angka bahasa banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga cara penggunaan bahasa dukungan sebagai kegiatan tahapan belajar.

Angka Arab 1-100 memiliki banyak sekali bahasa yaang digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam Al-Quran karena hal ini menunjukkan banyak sekali makna dan manfaat.

Fungsi Bilangan Bahasa Arab

Sebelum membahas bilangan angka yang sesuai apa yang kami maksuidkan maka terlebih dahulu kami akan memberikan fungsi mengenal dan memahami bahasa arab.

Barikut fungsi bilangan angka dalam bahasa arab diantaranya:

  1. Sebagai alat yang dapat melancarkan komunikasi
  2. Sebagai alat yang dapat mengekspresikan diri
  3. Sebagai alat yag dapat beradaptasi pada lingkungan sosial
  4. Sebagai alat yang buisa mengontrol lingkungan sosial

Daftar Angka Dalam Bahasa Arab

Apa yang sudah kami bahas di atas maka kami juga akan memberikan daftar bilangan anga dalam bahasa arab adalah sebagai berikut:

Bahasa Arab1 Sampai 10

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
1Satuوَاحِدٌwaahidun
2Dua اِثْنَانِitsnaani
3Tiga ثَلَاثَةٌtsalaatsatun
4Empat أَرْبَعَةٌarba’atun
5Lima خَمْسَةٌkhamsatun
6Enamسِتَّةٌsittatun
7Tujuh سَبْعَةٌsab’atun
8Delapanثَمَانِيَةٌtsamaaniyatun
9Sembilan تِسْعَةٌtis’atun
10Sepuluhعَشْرَةٌ‘asyratun

Bahasa Arab 11 Sampai 20

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
11Sebelasأَحَدَ عَشَرَahada ‘asyara
12Dua Belasاِثْنَا عَشَرَitsnaa ‘asyara
13Tiga Belasثَلَاثَةَ عَشَرَtsalaatsata ‘asyara
14Empat Belasأَرْبَعَةَ عَشَرَ‘arba’ata ‘asyara
15Lima Belasخَمْسَةَ عَشَرَkhamsata ‘asyara
16Enam Belasسِتَّةَ عَشَرَsittata ‘asyara
17Tujuh Belasسَبْعَةَ عَشَرَsab’ata ‘asyara
18Delapan Belasثَمَانِيَةَ عَشَرَtsamaaniyata ‘asyara
19Sembilan Belasتِسْعَةَ عَشَرَtis’ata ‘asyara
20Dua Puluhعِشْرُوْنَ‘isyruuna

Bahasa Arab 21 Sampai 30

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
21Dua Puluh Satuوَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَwaahidun wa ‘iysruuna
22Dua Puluh Dua اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَitsnaani wa ‘iysruuna
23Dua Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَtsalaatsatun wa ‘iysruuna
24Dua Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَarba’atun wa ‘iysruuna
25Dua Puluh Lima خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَkhamsatun wa ‘iysruuna
26Dua Puluh Enamسِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَsittatun wa ‘iysruuna
27Dua Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَsab’atun wa ‘iysruuna
28Dua Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَtsamaaniyatun wa ‘iysruuna
29Dua Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَtis’atun wa ‘iysruuna
30Tiga Puluhثَلَاثُوْنَtsalaatsuuna

Bahasa Arab 31 Sampai 40

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
31Tiga Puluh Satuوَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَwaahidun wa tsalaatsuuna
32Tiga Puluh Dua اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ itsnaani wa tsalaatsuuna
33Tiga Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَtsalaatsatun wa tsalaatsuuna
34Tiga Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَarba’atun wa tsalaatsuuna
35Tiga Puluh Lima خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَkhamsatun wa tsalaatsuuna
36Tiga Puluh Enamسِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَsittatun wa tsalaatsuuna
37Tiga Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَsab’atun wa tsalaatsuuna
38Tiga Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَtsamaaniyatun wa tsalaatsuuna
39Tiga Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَtis’atun wa tsalaatsuuna
40Empat Puluhأَرْبَعُوْنَ‘arba’uuna

Bahasa Arab 41 Sampai 50

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
41Empat Puluh Satuوَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَwaahidun wa ‘arba’uuna
42Empat Puluh Dua اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَitsnaani wa ‘arba’uuna
43Empat Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَtsalaatsatun wa ‘arba’uuna
44Empat Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَarba’atun wa ‘arba’uuna
45Empat Puluh Lima خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَkhamsatun wa ‘arba’uuna
46Empat Puluh Enamسِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَsittatun wa ‘arba’uuna
47Empat Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَsab’atun wa ‘arba’uuna
48Empat Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَtsamaaniyatun wa ‘arba’uuna
49Empat Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَtis’atun wa ‘arba’uuna
50Lima Puluhخَمْسُوْنَkhamsuuna

Bahasa Arab 51 Sampai 60

NOMOR ANGKA BAHASA ARAB CARA BACA
51Lima Puluh Satuوَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَwaahidun wa khamsuuna
52Lima Puluh Dua اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَitsnaani  wa khamsuuna
53Lima Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَtsalaatsatun  wa khamsuuna
54Lima Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَarba’atun  wa khamsuuna
55Lima Puluh Lima خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَkhamsatun  wa khamsuuna
56Lima Puluh Enamسِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَsittatun  wa khamsuuna
57Lima Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَsab’atun  wa khamsuuna
58Lima Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَtsamaaniyatun  wa khamsuuna
59Lima Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَtis’atun  wa khamsuuna
60Enam Puluhسِتُّوْنَsittuuna

Bahasa Arab 61 Sampai 70

NOMOR ANGKA BAHASA ARAB CARA BACA
61Enam Puluh Satuوَاحِدٌ وَسِتُّوْنَwaahidun wa sittuuna
62Enam Puluh Dua اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَitsnaani  wa sittuuna
63Enam Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَtsalaatsatun  wa sittuuna
64Enam Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَarba’atun  wa sittuuna
65Enam Puluh Lima خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَkhamsatun  wa sittuuna
66Enam Puluh Enamسِتَّةٌ وَسِتُّوْنَsittatun  wa sittuuna
67Enam Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَsab’atun  wa sittuuna
68Enam Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَtsamaaniyatun  wa sittuuna
69Enam Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَtis’atun  wa sittuuna
70Tujuh Puluhسَبْعُوْنَsab’uuna

Bahasa Arab 71 Sampai 80

NOMOR ANGKA BAHASA ARAB CARA BACA
71Tujuh Puluh Satuوَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَwaahidun wa sab’uuna
72Tujuh Puluh Dua اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَitsnaani  wa sab’uuna
73Tujuh Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَtsalaatsatun  wa sab’uuna
74Tujuh Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَarba’atun  wa sab’uuna
75Tujuh Puluh Lima خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَkhamsatun  wa sab’uuna
76Tujuh Puluh Enamسِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَsittatun  wa sab’uuna
77Tujuh Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَsab’atun  wa sab’uuna
78Tujuh Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَtsamaaniyatun  wa sab’uuna
79Tujuh Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَtis’atun  wa sab’uuna
80Delapan Puluhثَمَانُوْنَtsamaanuuna

Bahasa Arab 81 Sampai 90

NOMOR ANGKA BAHASA ARAB CARA BACA
81Delapan Puluh Satuوَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَwaahidun wa tsamaanuuna
82Delapan Puluh Dua اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَitsnaani  wa tsamaanuuna
83Delapan Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَtsalaatsatun  wa tsamaanuuna
84Delapan Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَarba’atun  wa tsamaanuuna
85Delapan Puluh Lima خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَkhamsatun  wa tsamaanuuna
86Delapan Puluh Enamسِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَsittatun  wa tsamaanuuna
87Delapan Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَsab’atun  wa tsamaanuuna
88Delapan Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَtsamaaniyatun  wa tsamaanuuna
89Delapan Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَtis’atun  wa tsamaanuuna
90Sembilan Puluhتِسْعُوْنَtis’uuna

Bahasa Arab 91 Sampai 100

NOMOR ANGKABAHASA ARAB CARA BACA
91Sembilan Puluh Satuوَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَwaahidun wa tis’uuna
92Sembilan Puluh Dua اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَitsnaani  wa tis’uuna
93Sembilan Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَtsalaatsatun  wa tis’uuna
94Sembilan Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَarba’atun  wa tis’uuna
95Sembilan Puluh Lima خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَkhamsatun  wa tis’uuna
96Sembilan Puluh Enamسِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَsittatun  wa tis’uuna
97Sembilan Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَsab’atun  wa tis’uuna
98Sembilan Puluh Delapanثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَtsamaaniyatun  wa tis’uuna
99Sembilan Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَtis’atun  wa tis’uuna
100Seratusمِائَةٌmi-ah

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasn tentang Angka Arab 1-100, lengkap dengan bilangan angka, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sekian dan terima kasih.

Artikel Lainnya: