Arti Mimpi Sungai Mengalir – ialah lambang kehidupan dan kemurnian akan tetapi, ini berkaitan erat dengan air ini ada sendirinya. […]