Lain Syakartum Laazidannakum

Lain Syakartum Laazidannakum

Lain Syakartum Laazidannakum – adalah salah satu Hadis atau Firman Alloh yang bermakna tentang ucapan syukur atas nikmat Alloh.

Kalimat ini biasanya di ucapkan oleh umat islam pada saat berceramah atau pidato, di masjid atau di kalangan masyarakat.

Dengan tujuan agar kita dapat bersyukur kepada Alloh di saat senang maupun duka, kali ini juga membahas tentang nikmat dan syukur atas karunia yang di berikan Alloh kepada Hambanya.

Semoga kita semua mendapatkan hidayah Alloh, Yuk simak pemabasan di bawah ini..?

Makna Lain Syakartum Laazidannakum

Lain syakartum laazidannakum salah satunya dari ayat ternama yang kerap dikatakan dan di anjuran buat beberapa jamaat dalamsurat Ibrahim.

Dalam ayat ini, Allah taala memberinya janji terhadap hamba-hamba-Nya. Siapapun bersukur atas nikmat yang sudah Alloh kasih maka Alloh taala akan memberi tambah nikmat itu.

Bahkan kebalikannya, kalau hamba itu kufur nikmat, maka Alloh taala Memberinya siksa yang amat pedih.

Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab ijtihad beliau mengatakan, jika balasan dari Alloh untuk orang yang kufur yakni dengan melenyapkan nikmat itu darinya serta menyiksanya lantaran perbuatannya sendiri.

Alloh tidak mengharap kita membalasnya nikmat-nikmat itu dan Alloh mensyaratkan terhadap kita selalu bersukur dan selalu berdoa kepada Alloh supaya kita jadi hamba yang selalu bersukur.

Lain Syakartum Laazidannakum Arab Serta Artinya

Lain syakartum laazidannakum ayat dari Qur’an Surat Ibrahim ayat ke 7 yang menjelaskan agar seseorang muslim harus banyak mengucapkan syukur.

Ucapkan syukur menurut islam yaitu bentuk terima kasih atas nikmat yang Alloh SWT berikan kepapada kita.

Akan tetapi semua itu adalah ayat dalam Al-Qur’an Surat Ibrahim ayat 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

Latin : Wa iz taazzana rabbukum lain syakartum laazindannakum wa laing kafartum inna ‘azabi lasyadid (QS. Ibrahim:7).

Artinya : Serta ingatkanlah pada Tuhammu dengan “Kenyataannya apabila kamu bersyukur maka akan memperbanyak (nikmat) kepada kamu, dan jika kamu memungkiri (nikmat-Ku), amatlah pedih (QS. Ibrahim:7).

Semua itu adalah janji Allah SWT dengan kesadaran tiap-tiap Muslim atas nikmat yang mereka raih, maka tak ingin besyukur.

Dalam ayat lain menerangkan:

Lain Syakartum Laazidannakum01

Artinya: ” Wahai Tuhanku, berilah ilham untuk mensyukuri nikmatMu yang udah Kau anugerahkan kepadaku serta pada dua orangtuaku serta bimbinglah aku dalam keridhai anMu dan menjadi hamba-hambaMu yang saleh.” .

Quran Surat Ibrahim Ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

Artinya : “Kenyataannya apabila kamu bersyukur jelas Kami akan memperbanyak (nikmat) kepada kamu Sekalian alam.

Tafsir Lain Syakartum Laazidannakum

Lain Syakartum Laazidannakum sebagai ungkapan dan sekiranya kalian memungkiri nikmat-nikmat Allah maka mustahil ia sungguh-sungguh bakal menganiaya kalian dengan siksaan yang pedih.

Namun apabila kalian memungkiri nikmat-nikmat-Nya atas kalian serta kalian tak mensyukurinya, jadi siksa Allah atas siapakah yang memungkiri nikmat-nikmat-Nya serta tak mensyukurinya sungguh-sungguh berat.

  • وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ – ( Serta erilah kami ingatan jika kai lupa )
  • لَئِن شَكَرْتُمْ – ( Sesungguhnya kamu bersyukur )
  • لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ – ( Jelas Kami akan memperbanyak (nikmat)
  • وَلَئِن كَفَرْتُمْ – ( Dan apabila kamu memungkiri )
  • إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ – ( Maka azab-Ku amatlah pedih )

Penutup

Lain Syakartum Laazidannakum yang sudah kami sampaikan di atas, hanyalah pengetahuan di tingkat awal, maka wajarlah jika ada kesalahan dan kekeliruan.

Karna Kami hanyalah manusia biasa, dan semoga kita membaca apa yang sudah kami sampaikan termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Alloh.

Dan semoga kita mendapatkan pahala dari Alloh SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.

Artikel Lainnya>>>